Jaarstukken 2018

Velsen besturen heeft veel weg van reizen. Dit jaarverslag en deze jaarrekening op deze website laten zien welke drukke route we hebben afgelegd in 2018. Het jaar waarin een nieuw college van start ging met het collegeprogramma  2018-2022 ‘Velsen komt naar je toe!’ en het raadsakkoord ‘Samenspel’.
De Visie op Velsen 2025: Kennisrijk werken in Velsen is steeds het kompas dat ons op koers houdt.

Waar komen we vandaan? Waar staan we nu door focus en enthousiasme? Waar willen we naar toe? De reis in 2018 ging langs vele haltes. De website is ons reisverslag over het jaar 2018.

 • Waar komt ons geld vandaan?

  € 172.769.000

  100,0 %

 • Waar ging ons geld naartoe?

  € 174.972.000

  100,0 %

 • Lokale woonlasten
 • Vermogenspositie
 • Weerstandsvermogen

Inkomsten Gerealiseerd

€ -172.779

Afwijking € -1.533

Uitgaven Gerealiseerd

€ 174.982

Afwijking € -6.793

Bedragen x € 1.000
Gerealiseerd € -11.309
Afwijking € -294
Gerealiseerd € 12.994
Afwijking € -852
Gerealiseerd € -25.816
Afwijking € -1.111
Gerealiseerd € 86.117
Afwijking € -736
Gerealiseerd € -9.280
Afwijking € -1.385
Gerealiseerd € 29.229
Afwijking € -620
Gerealiseerd € -3.060
Afwijking € 108
Gerealiseerd € 14.906
Afwijking € -24
Gerealiseerd € -123.313
Afwijking € 1.150
Gerealiseerd € 31.737
Afwijking € -4.561